Tyran bổ thận âm
443
Tyran bổ thận âm
Thành phần: Thục địa 400mg, Mẫu đơn 100mg, Trạch tả 100mg, Đỗ trọng 100mg,  Ngưu tất 100mg, Hoàng Bá 100mg,  Tri Mậu 100mg, Cúc hoa 50mg.
Công dụng: Giúp bồi bổ sức khoẻ, tăng cường khả năng sinh lý, giúp sinh tân dịch, bổ thận âm.
Sản phẩm cùng loại có thể bạn quan tâm