Hệ thống phân phối

Miền Bắc

5200 nhà thuốc

Miền Trung

28 đại lý
133 nhà thuốc

Miền Đông

11 đại lý
488 nhà thuốc

TP.HCM

77 đại lý
1328 nhà thuốc

Miền Tây

37 đại lý
530 nhà thuốc